Japan Deceased Members

Deceased Members
AIZU, Ko AKABANE , Kenji (1927-2015) AOKI, Shinko (1929-)
AYASHU , C. ENOME, Shinzo (1940-) FUJITA, Yoshio (1910-2013)
HAGIHARA, Yusuke (1897-1979) HAGIO , Fumihiko (1944-) HASEGAWA, Ichiro (1928-2016)
HAYASHI, Chushiro (1922-2010) HIRAYAMA , Shin (1868-1945) HOSHO , Reiun (1936-)
HURUKAWA, Kiichirō (1929-2016) IIJIMA, Shigetaka (1920-) INAGAKI, Shogo (1948-2015)
ISHIDA, Keiichi (1934-2013) ISHIMARU, Yuhri (1967-2017) ISOBE, Syuzo (1943-)
JUGAKU, Jun (1928-2011) KAIFU, Norio (1943-2019) KAWABATA , Kinaki (-2011)
Kawada, Mitsunobu (1964-2018) KAWARA , Kimiaki (1949-2015) KIKUCHI, Sadaemon (1918-)
KITAMURA, Masatoshi (1926-2012) KOSUGI, Takeo (1949-) KOZAI, Yoshihide (1928-2018)
MIZUTANI, Kohei (1941-2017) MORIMOTO, Masaki (-2010) MORITA , Koh-ichiro (1954-2012)
NAKAYAMA, Kunji (1962-2015) NISHI , Keizo (1926-2013) OBI, Shinya (-2014)
ODA, Minoru OWAKI, Naoaki (1924-2016) SAITO, Kuniji (-2013)
SAITO , Takao (1930-2014) SAKASHITA , Shiro (1932-) SHIBAZAKI, Noriaki (1946-2017)
SHIMIZU , Tsutomu (1912-) SINZI, Akira SUDA , Kazuo (1928-)
SUGAWA, Chikara (1916-2013) TAKAKUBO, Keiya (1927-2011) TAKASE, Bunshiro (1925-2015)
TAKAYANAGI, Kazuo (1928-2018) TAKENOUCHI , Tadao (1923-) TAKEUTI, Mine (1934-)
TANAKA , Riichiro (1927-) TOMITA, Koichiro (1926-) TORAO, Masahisa (1910-)
TOTSUKA , Yoji (1942-2013) TSUBAKI , Tokio (1935-) UCHIDA, Yutaka (1936-)
UENO, Sueo (1913-2011) UESUGI , Akira WAKO , Kojiro (1928-2011)
YABUUTI, Kiyoshi YAMASHITA , Kojun (1941-2015) YUMI, Shigeru (1918-)

 

IAU 100 Years: Under One Sky

“IAU 100 
Years: Under One Sky

Subscribe to the e-Newsletter

CAPj

IAU Code of Conduct (PDF)

Code of Conduct

IAU Strategic Plan 2020–2030

Strategic Plan

Membership

How to Become a Member

IAU Office of Astronomy for Development

Office for Astronomy Development

IAU Office for Young Astronomers

Office for Young Astronomers

IAU Office for Astronomy Outreach

Office for Astronomy Outreach

IAU e-Newsletter
Volume 2019 n° 11

Latest e-Newsletter

Symposia and Meetings

Meetings

Astronomy Outreach Newsletters and Events

Outreach Newsletters

International School for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

UNESCO-IAU Portal to the Heritage of Astronomy

CAPj

International Year of the Periodic
Table of Chemical Elements

Latest e-Newsletter