Hong-Guang WANG

Hong-Guang WANG

Center for Astrophysics
Guangzhou university
Waihuanxilu Road #230, High Education Mega Center
PanYu Dstrict, Guangzhzhou
Guangzhou 510006
Guangdong
China, Nanjing

Phone: +86 020-39366096
Fax: +86 020-39366871
Email: hgwanggzhueducn

NCA adherence: China, Nanjing

Last updated:
December 6, 2017

IAU Status

Active Member

Affiliation(s) within the IAU

Past affiliation(s) within the IAU

  • Past Member of Division VI Interstellar Matter (until 2012)
  • Past Member of Division VIII Galaxies & the Universe (until 2012)
  • Past Member of Division X Radio Astronomy (until 2012)
  • Past Member of Division XI Space & High Energy Astrophysics (until 2012)
  • Past Member of Commission 28 Galaxies (until 2015)
  • Past Member of Commission 34 Interstellar Matter (until 2015)
  • Past Member of Commission 40 Radio Astronomy (until 2015)
  • Past Member of Commission 44 Space & High Energy Astrophysics (until 2015)

Search individual members 

IAU 100 Years: Under One Sky

“IAU 100 
Years: Under One Sky

Subscribe to the e-Newsletter

CAPj

IAU Code of Conduct (PDF)

Code of Conduct

IAU Strategic Plan 2020–2030

Strategic Plan

Membership

How to Become a Member

IAU Office of Astronomy for Development

Office for Astronomy Development

IAU Office for Young Astronomers

Office for Young Astronomers

IAU Office for Astronomy Outreach

Office for Astronomy Outreach

IAU e-Newsletter
Volume 2019 n° 10

Latest e-Newsletter

Symposia and Meetings

Meetings

Astronomy Outreach Newsletters and Events

Outreach Newsletters

International School for Young Astronomers

International School for Young Astronomers

UNESCO-IAU Portal to the Heritage of Astronomy

CAPj

International Year of the Periodic
Table of Chemical Elements

Latest e-Newsletter